El govern considera que el sistema educatiu ha estat clau per consolidar aquestes xifres així com per garantir un coneixement superior del castellà.

El català és la llengua habitual majoritària en cinc dels vuit àmbits territorials de Catalunya. En canvi, és inferior al 40% al Camp de Tarragona, el Penedès i a l’àrea metropolitana de Barcelona, on no arriba al 30%.

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013 conclou que, del total de persones que coneixen el català, un 94,3% l’entén, un 80,4% el parla, un 82,4% el pot llegir i el 60,4% el sap escriure. Però, quan utilitzem més el català? Dins dels àmbits interpersonals el percentatge més alt s’assoleix amb els companys d’estudi (42,9%) i el percentatge més baix es registra a l’hora d’escriure notes personals: només el 27,8% de la població enquestada ho fa habitualment en català. Si ens fixem en els usos públics, el català assoleix el nivell màxim a la feina: gairebé el 40% dels treballadors fan servir el català en l’atenció al públic. De fet, el català és la llengua més freqüent al 45,5% dels centres de treball, en comparació del 42,4% de centres on predomina el castellà.

L’enquesta també es fixa en el nivell de coneixement d’altres llengües. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha ressaltat que més del 95% de la població declara entendre el castellà. De l’estudi se’n desprèn també que més d’una tercera part de la població enquestada entén i sap llegir l’anglès i un 30% el sap parlar i escriure. El coneixement del francès es redueix a una quarta part de la població.