teclat internet

A partir d’aquest dilluns 4 de novembre les llicències d’obres majors es poden tramitar de forma telemàtica a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. La tramitació es podrà sol·licitar a través del projecte eObres, des del qual es podran fer gestions com ara presentar al·legacions, sol·licitar pròrrogues, consultar l’estat dels expedients, entre d’altres.

L’entrada en marxa d’aquest servei permetrà:

– Consultar l’estat de l’expedient, que a més serà més detallat.
– Accedir a més procediments telemàtics sobre expedients d’obres majors, sense haver de desplaçar-se a les oficines municipals.
– Avançar terminis del tràmit d’audiència.
– Accedir a un segellat del projecte electrònic, amb un codi de validació que s’entregarà al ciutadà i li permetrà recuperar el projecte a través de la seu electrònica.
– El sol·licitant de la llicència tindrà un únic interlocutor que s’encarregarà de gestionar els informes amb altres departaments i transmetre qualsevol requeriment al ciutadà (vinculats a Patrimoni, Bombers, Agència de l’Energia, etc).

La implementació del nou servei eObres persegueix fer més fàcil i àgil la consulta i sol·licitud de l’estat de l’expedient i millorar l’accés a les dades i, segons l’Ajuntament, comportarà una reducció important de l’ús de paper.