Els sindicats Comissions Obreres i UGT, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya han constituït la Plataforma en Defensa del Dret a l’Atenció de les Persones Dependents. Alerten que les retallades que el govern del PP va aplicar el 2012 en el sistema d’atenció a la dependència no s’han revertit i, en paral·lel, “han augmentat les persones que necessiten atenció”. Quantifiquen en 84.000 el nombre de casos que encara estan pendents de valoració.

Més pressupost per poder implementar la Llei de dependència

El primer punt en la llista de reivindicacions que fan és la creació d’una dotació pressupostària que permeti la implementació “real” de la Llei de dependència i eliminar les llistes d’espera.

En segon lloc, reclamen actualitzar la cartera de serveis socials i invertir, entre d’altres, en formació i qualificació dels treballadors del sector. També es volen millorar les ràtios assistencials per fer “més acurada i humana la cura i situació de benestar de les persones usuàries dels serveis i dels familiars”.

Un altre dels punts destacats que reivindiquen és que la Generalitat efectuï el pagament de la prestació per als cuidadors no professionals des del mateix dia en què la persona hi tingui dret “i no al cap de 18 mesos, com passa ara”.

En el capítol de l’assistència consideren que seria bo crear la figura del metge de geriatria dins d’un equip interdisciplinari amb tots els agents implicats en l’atenció a la persona dependent. També demanen eliminar el copagament perquè el consideren “injust i limitador d’un dret universal”.