Tot i intentar evitar-ho com fos, l’empresa de formació de l’Alexandra Colomina es va endeutar durant la crisi i va haver de tancar-la. Després de liquidar-ho tot, el deute de 350.000 euros de la societat va recaure sobre ella. Va aconseguir una feina però a causa de l’enorme deute li embargaven part del sou. Va ser llavors quan, gairebé per casualitat, es va assabentar que existia la norma coneguda com la Llei de segona oportunitat. Emparada en aquest procediment, i amb l’assessorament d’un bufet d’advocats, en menys d’un any va aconseguir que el jutge l’exonerés el deute. Ja no l’haurà de pagar.

La Llei de segona oportunitat és una norma vigent des del 2015. És encara força desconeguda i, per això, el Col·legi d’Advocats de Barcelona vol donar-la a conèixer. “L’article 1911 del Codi civil diu que els deutors responen dels seus deutes a través dels seus béns presents i futurs”, explica Jesús Sanchez, secretari de la Junta de l’ICAB. “En canvi, acollint-se a la Llei de segona oportunitat i seguint els tràmits que marca la llei un deutor pot cancel·lar els deutes que tingui amb els creditors”, explica.

Requisits per acollir-se a la Llei de segona oportunitat

Per acollir-se a la llei, el deutor no pot deure més de cinc milions i ha d’haver liquidat tots els béns. També ha d’haver intentat arribar a un acord amb els creditors i, finalment, ha de complir el principi de bona fe. És a dir, que no hi hagi indicis que ha malbaratat els seus diners. En queden exclosos els deutes amb organismes públics, com Hisenda o la Seguretat Social, que quedaran vigents.

Aquesta llei pot servir, per exemple, per alliberar dels seus deutes a persones que després d’haver estat desnonades per impagament d’un crèdit hipotecari continuen mantenint un deute amb el banc. També pot ajudar persones que, com l’Alexandra, van engegar un negoci que no va funcionar i van acabar acumulant deutes amb els proveïdors.