ORIOL RUSCA, degà de l'ICAB "I que el jutge hagi de decidir en cada moment, escolti, vostè ha fet un abús del servei públic de justícia a l'hora de reclamar els seus drets i li imposo les costes, ho trobo perfecte. El que és impeditiu i no és just és fer-ho automàticament només pel criteri del venciment, és a dir, vostè perd, vostè paga."

Durant el 2014 es van registrar prop de 8.785.000 expedients, una xifra que suposa una disminució del 7 % respecte a les dades de 2009. En aquest sentit, el Col·legi de l’Advocacia insisteix que les taxes judicials, aprovades fa tres anys, “han actuat dissuasivament en detriment del dret de defensa de les persones”.

Des del Col·legi aplaudeixen la derogació de les taxes per a les persones físiques i demanen que s’estengui a les petites empreses i als casos contra l’Administració. Segons el degà de l’ICAB, Oriol Rusca, és lògic que s’imposin les costes quan algú ha comès un “abús del servei públic de justícia a l’hora de reclamar els seus drets” però afirma que “el que no és just és fer-ho automàticament només pel criteri del venciment”.

Calen més jutjats

L’estudi posa en relleu la saturació als jutjats que ja s’havia denunciat en informes anteriors. L’àmbit penal és el que concentra un major índex de litigis, seguit a molta distància per les jurisdiccions civil, social i del contenciós administratiu.

Des de l’ICAB es proposa que quan es registri una saturació del 125 % en un jutjat se’l doti de més personal qualificat. Tot i així creuen que la solució és la creació de nous jutjats. En les jurisdiccions penal i del contenciós administratiu els procediments tenen una duració superior a l’any mentre que en la jurisdicció social és una mica menor però arriba gairebé als 11 mesos.

D’altra banda, el Col·legi també alerta que les execucions poden retardar-se més de tres anys i que cal tenir en compte que “un procediment no finalitza amb la sentència pròpiament dita, sinó que finalitza amb el compliment real i efectiu de la sentència”.

En paral·lel a l’augment dels recursos als jutjats, l’ICAB també insisteix en la necessitat de promoure la mediació i l’arbitratge com a mesura per disminuir la judicialització dels conflictes i contribuir, així, a reduir també la congestió.