Es nota especialment aquesta diferència entre el centre i els canals de fred, els rius. D’aquesta manera, és a la vora del riu Besòs on es donen les temperatures més baixes de la ciutat, gràcies al fred que transporta el riu procedent del Vallès. El conglomerat urbà fa que el mercuri pugui marcar fins a 6-7ºC més al centre que al Fòrum o a St. Andreu. Avui la diferència no ha estat tan acusada. Tot i això, mentre que a l’Eixample la mínima ha marcat 7ºC, a St. Andreu el mercuri s’ha desplomat fins als 3ºC. A més a més, al mapa hi queda reflectit també el pol fred que forma el Parc de la Ciutadella, on els termòmetres han macat valors per sota dels 4ºC.
Aquest fenomen no és exclusiu de Barcelona i es dona a moltes altres ciutats metropolitanes, tot i que amb menys intensitat.