L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera el mercuri com una de les 10 substàncies químiques més nocives per a l’organisme. Per això, des de la Secció de Dret Ambiental de l’ICAB, celebren la legislació que impulsa la Unió Europea contra la contaminació per mercuri.

En concret, s’ha aprovat un nou reglament que protegeix la salut humana del mercuri, regulant-ne la fabricació i el comerç. Aquesta norma també incorpora disposicions aplicables a l’eliminació de residus. A la pràctica, quan entri en vigor, l’1 de gener del 2018, obligarà la indústria de clor-àlcali europea a posar fi a la tecnologia de cel·les de mercuri.

Aquest nou reglament europeu està en consonància amb el Conveni de Minamata, que estableix criteris sobre l’ús del mercuri en l’àmbit internacional i que entrarà en vigor el 16 d’agost.