La Unitat Funcional de Mama de l’Hospital de Bellvitge incorpora la radioteràpia intraoperatòria en les operacions d’extirpació de tumors. Així doncs, abans d’acabar la intervenció, s’aplica radiació directament sobre la zona en què estava ubicat el tumor. De moment, aquesta tècnica s’ha començat a utilitzar en pacients de més de 45 anys que tenen un tumor de menys de 3,5 centímetres.

Aquest nou procediment aporta diversos avantatges als pacients. D’una banda, en els casos de poc risc, es pot estalviar la radioteràpia convencional posterior a l’operació, que comporta anar a l’hospital  durant set setmanes. D’altra banda, la precisió del procediment redueix els efectes tòxics de la radiació sobre altres òrgans com els pulmons i el cor. A més, el fet d’actuar sobre el llit tumoral, en què s’allotjava el tumor, pot evitar que creixin cèl·lules cancerígenes.

Dels 450 pacients que tracta cada any la Unitat Funcional de Mama de l’Hospital de Bellvitge, uns 75 rebran radioteràpia intraoperatòria.