Un 40% de les persones que demanen a Barcelona un pis de protecció oficial no hi poden accedir per falta de recursos econòmics. La sindicatura de greuges de la ciutat denuncia que falten habitatges de lloguer social. També demana que l'Administració agilitzi els tràmits per assignar pisos en casos d'urgència, com ara els de les famílies amb menors d'edat. MARINO VILLA, síndic de greuges de Barcelona adjunt "Ens trobem que la majoria de pisos van a classes mitges i mitges baixes però no a la població més feble. La majoria de les promocions van dirigides a classes mitges, mitges baixes o fins i tot mitges altes. No és la població destinatària que més ho necessita en aquest moment". Aquest any la sindicatura ha rebut més de 1500 denúncies, dues-centes menys que el 2010. Més enllà de l'habitatge, els barcelonins continuen denunciant el mal ús de l'espai públic que en fan alguns ciclistes. Els ciutadans es queixen també la lentitud de l'Administració a l'hora de tramitar llicències i resoldre denúncies relacionades amb el soroll i la contaminació. Una lentitud que, precisament, afecta la mateixa síndica, que ha volgut avui fer un toc d'alerta a l'Ajuntament. MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de greuges de Barcelona "El que demanem des de la sindicatura és la màxima col·laboració entre tots els òrgans municipals que ens han de donar resposta. Si resulta que el ciutadà que ve a demanar que se l'escolti i una solució i nosaltres també estem temps en respondre, estem en la mateixa situació" Els barcelonins també han demanat més presència de la Guàrdia Urbana al carrer. I en algunes ocasions, es queixen del tracte dels agents.