"Promogui la igualtat d'oportunitats i la participació dels infants i adolescents." "Doni suport a les entitats i associacions que lluiten per defensar els drets dels infants." "Organitzi xerrades informatives als centres cívics i als casals per fer conèixer possibles solucions a problemes actuals." "Treballi perquè les persones amb més recursos col·laborin a millorar la situació de la gent que no té diners." "Creï un mecanisme per a lluitar contra el malbaratament alimentari i que els establiments amb excedent de menjar el puguin fer arribar a les xarxes d'aliments o a gent necessitada."