La conselleria de Salut ha decidit que avançarà a l’estiu la introducció de les vacunes contra el pneumococ i la varicel·la en la primera infància, tal com els ha recomanat el consell assessor de vacunacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. La Comissió de Salut Pública estatal va aprovar, el gener passat, l’aplicació d’un nou calendari de vacunacions durant els primers mesos de 2017.

Des de la conselleria apunten que aquest avançament vol aprofitar la incorporació d’aquestes vacunes “per integrar de cop tots els canvis del calendari vacunal” i l’Agència de Salut Pública ja està elaborant la normativa corresponent al nou calendari, adquirint les vacunes i adaptant els sistemes de registre. Preveuen que a l’estiu ja es podrà aplicar a tots els nadons nascuts a partir del gener d’aquest any i el cost de les vacunes l’assumirà la Generalitat, ha remarcat el departament.

La vacuna contra el pneumococ s’administrarà als dos, quatre i 11 mesos d’edat, seguint les pautes acordades pel Consell  Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. La vacuna contra la varicel·la s’inclourà als 15 mesos i als tres anys i es mantindrà per a nens d’11 i 12 anys si no han tingut la malaltia o si no han estat prèviament vacunats.

Altres reajustaments de dates i dosis que es reflectiran en el nou calendari de vacunacions són, per exemple, l’hexavalent, que fins ara s’administrava als dos, quatre i sis mesos d’edat i passarà a donar-se als dos, quatre i 11 mesos. També la DTPa (contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina) i la VPI (injectable contra la poliomielitis) s’administraran als sis anys quan estigui disponible a escala estatal.

La triple vírica (contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis) s’administrarà als 12 mesos, com fins ara, però la segona dosi quedarà fixada als tres anys, i la vacuna contra el meningococ C conjugada, que es posava als dos, sis i 15 mesos, ara es farà als quatre i 12 mesos i es manté la dels 11-12 anys.

La dosi de la vacuna contra l’hepatitis A, que s’administrava als 12 mesos, ara passa als 15 mesos. La vacuna pentavalent desapareix del calendari perquè s’ha observat que amb les tres dosis  d’hexavalent “ja no cal”, i la vacuna antipneumoccica 23-valent es començarà a administrar a partir dels 65 anys.