Així, analitzant la sèrie de dades sencera es pot deduir que aquest ascens ha estat en tot aquest episodi (102 anys) però si ho analitzem més minuciosament, veurem que fins als anys 80 del segle XX la tendència era poc clara o en tot cas gairebé estacionària, amb la qual cosa, l’ascens en el nombre de nits tropicals té un clar impacte a l’Observatori Fabra des de principis dels anys 80, fa poc més de 30 anys.Així, hem passat de les prop de 10 nits tropicals de mitjana de la primera meitat dels anys 80 a les gairebé 40 nits tropicals del present. Destaquen sobretot les 75 nits tropicals de la gran onada de calor de l’any 2003, que de moment constitueixen el rècord absolut a l’Observatori Fabra. Per contra, l’estiu de l’any 1977 va marcar un zero absolut a la casella de nits tropicals anual.

A més a més, s’observa un desplaçament temporal de la darrera nit tropical. Si fa 100 anys la darrera nit de més de 20 ºC la teníem cap al 29 d’agost de mitjana, aquesta s’ha anat movent ben bé una setmana fins a situar-se en el 6 de setembre en els temps més recents. De fet, ens els últims 20 anys trobem tres registres en què l’última temperatura mínima tropical s’ha assolit ben entrat el mes d’octubre, un fet que només ha passat una vegada més en tota la resta de la sèrie (el 12 d’octubre de 1923).

Tot i que encara sigui poc significatiu, s’entreveu també un augment de les temperatures nocturnes superiors als 25 ºC, un fet que no queda del tot reflectit a les dades de l’Observatori Fabra però que probablement quedi molt més contrastat en la sèrie de dades d’alguna estació meteorològica barcelonina purament urbana, a més baixa altitud i amb més efecte urbà.

La urbanització de Barcelona, portant l’entramat urbà cada cop més “a prop” de l’Observatori Fabra,  i l’augment de la temperatura globla, la corba de la qual té certa semblança amb l’augment de les nits tropicals barcelonines, podrien ser alguns dels factors clau en aquest sentit.