La idea s’emmarca dins el Projecte reset, que en una primera fase consisteix a fer sessions de debat, en què en grups d’entre 10 i 30 persones posen en comú les preocupacions i desitjos i finalment es consensuen unes conclusions. Després d’aquesta part, que aquest dilluns ha fet l’última sessió a Barcelona, es treballarà tota la informació obtinguda per finalment fer una proposta que podran validar tots els col·legiats.

Dels primers cercles de diàleg ja se’n pot extreure que el desconeixement de la tasca dels infermers i la manca de reconeixement són uns dels aspectes que més amoïnen. També preocupen la pèrdua de capacitat de decisió, la sobrecàrrega de treball i el fet que la responsabilitat freni mesures de pressió que permetrien aconseguir millores laborals.

El procés s’allargarà fins a finals d’aquest any i amb les conclusions que en surtin el Col·legi d’Infermeres i Infermers definirà les seves línies d’actuació.