Les farmàcies estan al límit. Des del sector asseguren que els retards en els pagaments dels medicaments subvencionats per la seguretat social i les mesures de contenció del govern comprometen la viabilitat de les oficines de famàcia. Actualment gairebé una de cada deu farmàcies catalanes no arriben ni per pagar el sou d'un farmacèutic. JORDI DE DALMASES, Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya "Si la nostra situació de viabilitat econòmica ja estava compromesa amb un retard en el pagament i els costos afegits que això suposa de finançament, ens han agravat moltíssim la situació i ens han portat a fer una campanya de sensibilització per a l'usuari del medicament. Ha de saber que ho estem passant molt malament." Els farmacèutics asseguren que fan mans i mànigues perquè aquesta situació no repercuteixi en el pacient però que, sovint, és inevitable. JOSEP ESTEVE, Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya "Abans anaves a la farmàcia i et trobaves tot el que necessitaves i ara no ho trobaràs el primer dia. Hauràs de tornar al cap de dos dies i moltes coses seran sobre demanda. L'estocatge s'haurà hagut de reduir per un tema de financiació." Fins avui ja s'han acomiadar 1.000 professionals i mig miler de farmacèutics s'han hagut de substituir per auxiliars. Una situació que segons el col·lectiu no farà més que agreujar-se , si res no canvia.

Durant una setmana les creus d’aquests establiments s’encendran com a senyal de protesta.