Les entitats socials van atendre 2.130.000 persones el 2011, un 25% més que des de l’inici de la crisi. Des de 2007, les organitzacions han detectat nous perfils de vulnerabilitat, molt lligats al context econòmic, com les famílies, els infants, els joves i les dones. Precisament, aquests col·lectius són la prioritat de moltes associacions. Les entitats dedicades als infants i joves representen el 19% del sector, seguides per les que atenen dones (14%) i gent gran (14%).

La crisi també ha passat factura al tercer sector, que ha hagut de respondre a les necessitats socials amb els recursos més limitats. A més, entre 2007 i 2011 es va reduir en un 9,4% el nombre d’entitats. Si just a l’inici de la crisi n’hi havia 7.500 ara en queden 6.800.

Segons l’Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya, el 48% de les entitats reconeix que han vist reduït el finançament públic en els últims tres anys. A més de minvar els ingressos procedents de l’Administració, la desaparició de les caixes d’estalvis ha comportat també la pràctica extinció de les obres socials. L’informe reconeix les iniciatives que està emprenent la banca ètica, però el fet de ser entitats incipients fa que encara no hagin assolit el volum de les predecessores. En els comptes de 2011, les fonts privades van representar el 56% del finançament del sector en comparació del 44% dels ingressos públics.

Tot i que a les entitats se’ls ha girat feina, la societat ha respost amb un increment del 23% dels voluntaris. Al 2011, unes 300.000 persones ajudaven en entitats socials i es preveu que la xifra continuï creixent en les dades de 2012. També han augmentat les aportacions econòmiques de particulars, un 4% les donacions i un 8% els ingressos puntuals.