Els procuradors s'encarreguen de representar els ciutadans davant el jutge. Per això totes les notificacions judicials passen per les seves mans. I en són milions cada any. Tones i més tones de paper que s'acumulen a les taules dels jutjats. Això, però, ha de canviar en els propers anys. L'objectiu és que tota aquesta documentació se'ls pugui fer arribar a través d'Internet. Per exemple, introduir directament les dades d'una demanda dins del sistema sense haver d'esperar que ho faci un funcionari del jutjat. FRANCESC RUIZ, vocal del Col·legi de Procuradors de Catalunya "Estalviar temps, estalviar treball a l'Administració de justícia i agilitzar..." De moment, la prova pilot s'està aplicant als jutjats civils i de família. És el cas de les demandes per reclamar diners, que des d'avui s'han de presentar per via telemàtica. Igual que els casos de divorci o de separacions de mutu acord. El pla només s'aplica a Barcelona. L'objectiu de la conselleria és estrendre'l a la resta de Catalunya abans que acabi l'any.

La mesura afecta només els processos monitoris i els divorcis i separacions en què ja hi hagi un acord entre les parts. D’aquí a uns mesos, si funciona el sistema, s’estendrà a la resta de casos. El pla va destinat als procuradors, que són els representants dels ciutadans davant el jutge. Ells reben i entreguen totes les comunicacions judicials i segons càlculs del Departament de Justícia, tramiten milions de documents cada any.

El nou sistema els permetrà estalviar-se visites als jutjats, ja que des de l’oficina podran consultar com estan els seus expedients. També estalviarà feina als funcionaris judicials, ja que no hauran de tornar a introduir tota la informació dins la base de dades. Catalunya serà la primera comunitat autònoma on s’implanta aquest sistema. De fet, al Jutjat de Primera Instància Número 37 també s’està fent una experiència pilot que consisteix a treballar amb tota la documentació en xarxa, sense haver-ho d’imprimir en paper.