L’objectiu de l’estudi Accessibilitat als establiments turístics i comercials del districte de les Corts és millorar l’experiència de les persones amb discapacitat intel·lectual quan van a comprar o quan fan turisme pel districte. També pretén millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen en aquests establiments. Segons Mónica Cerdán, directora de l’estudi que ha fet la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi, “cal que els hotels, el comerç i els centres comercials, siguin més competitius i que puguin trobar estratègies comercials de més qualitat i més sostenibles en el temps”.  I en això, diu, “hi entra en joc l’accessibilitat”.

El comerç de proximitat és més accessible

L’estudi l’ha encarregat l’Espai d’Inclusió de les Corts, integrat per entitats de persones amb discapacitat, empreses i el mateix districte de les Corts. Hi han participat 22 establiments i una de les principals conclusions és que el comerç de proximitat sap millor com atendre les persones amb discapacitat intel·lectual. Això sol ser perquè hi ha un tracte familiar entre els clients d’aquest col·lectiu i els comerciants.  Tot i això, s’ha vist que la tendència general és que els establiments saben quines adaptacions físiques cal fer en el seu local. En canvi, desconeixen què diu la normativa sobre com cal adaptar-se a altres tipus de discapacitat, com la intel·lectual o les sensorials.

“Vaig a comprar una samarreta i li parlen a la meva mare”

A més de fer una diagnosi de l’estat actual, l’estudi també recull recomanacions. “Cal parlar amb ells clar, a poc a poc; i ser el més clars possibles amb els cartells i comunicacions escrites”, explica Maria Sureda, investigadora de la Universitat Ramon Llull que ha treballat en l’estudi. També diu que cal tractar-los amb normalitat: “Moltes vegades venen acompanyats i una de les coses que es queixen és: ‘A mi no em parlen. Vaig a comprar-me jo una samarreta i li parlen a la meva mare o al meu tutor, quan la samarreta és per mi‘”, explica.

Per començar a corregir les mancances que s’han detectat, alguns establiments ja han fet formacions pels empleats que treballen de cara al públic. També estan estudiant com millorar la retolació. Els impulsors de l’estudi, a més, han creat un grup motor “que treballarà per implementar mesures que facin que aquestes persones amb discapacitat tinguin més facilitat per poder accedir tant al turisme com al comerç”, explica Agustí Colom, regidor del districte de les Corts.