La Generalitat de Catalunya és la responsable de declarar oficialment els episodis d’elevada contaminació, és a dir, aquelles situacions en les quals la concentració d’algun dels contaminants és més rellevant, bé sigui a causa l’estancament d’una massa d’aire associada als anticiclons persistents o bé per la intrusió de pols procedent del desert del Sàhara. La Generalitat diferencia entre avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació i episodi ambiental de contaminació. El primer s’activa quan a més d’una de les estacions de mesura de la qualitat de l’aire se superen els 160 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen de mitjana durant una hora, i quan la previsió a 24 hores no indica la millora dels nivells. També es pot activar quan la mitjana diària dels nivells de partícules en suspensió (PM10) del dia anterior supera els 50 micrograms per metre cúbic a més d’una estació, i quan la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats. Els llindars establers estan d’acord amb la normativa europea.

Quan la situació es complica i més d’una estació supera durant una hora el límit de 200 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen, o bé quan la mitjana diària dels nivells de partícules (PM10) del dia anterior superin el llindar de 80 micrograms per metre cúbic a més d’una estació –i la previsió a 24 hores indica que els nivells continuaran superant els 50 micrograms per metre cúbic-, aleshores es declara un episodi ambiental de contaminació. Aquest tipus de situacions es solen produir a Catalunya puntualment, tan sols unes poques vegades cada any.

Els llindars d’alerta establerts per l’Ajuntament estan d’acord amb els de la Generalitat, per bé que cal destacar que en el cas del diòxid de nitrogen s’estableix de seguir atentament la situació atmosfèrica, i preparar les mesures necessàries, quan el nivell assoleix 140 micrograms per metre cúbic.

L’Ajuntament de Barcelona parla de nivells ‘bons’, ‘moderats’, ‘deficients’,’ dolents’ o ‘molt dolents’ en funció dels valors enregistrat a les estacions de mesura.  La qualificació ‘dolent’ coincideix amb els llindars a partir dels quals s’inicia el protocol (140 micrograms en el cas del NO2 i 50 en el cas de les partícules). La qualificació de ‘molt dolent’ coincideix amb l’inici de la fase d’episodi de contaminació.

Nivells de NO2.
Nivells de PM10

Betevé informarà diàriament de la qualitat de l’aire que respirem els barcelonins

Per tal de familiaritzar els barcelonins amb aquest tipus de dades i llindars d’alerta, i conèixer realment la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona,  betevé divulgarà  a partir d’ara aquesta informació a través de totes les seves plataformes: se’n parlarà de bon matí, a partir de les 6.30 h, a ‘El matí de Barcelona’ de betevé 91.0 fm, i posteriorment, a partir de les 7.30 h a través de la multipantalla de televisió, on es mostraran gràficament  les últimes dades enregistrades per les estacions de la ciutat.

També es difondran els mapes de dades a través del compte de Twitter de @btveltemps i a la pàgina de Facebook. Esporàdicament, sobretot en situacions d’elevada concentració, es difondran també per pantalla a l’espai del temps de les edicions del  btv notícies migdia i vespre.