Aquestes són algunes de les demandes que van aprovar de forma consensuada en una assemblea dissabte passat a l’Escola La Maquinista i que seran traslladades a les administracions i als partits polítics.

Altres línies d’actuació que reivindiquen les AMPA són mesures que garanteixin que la composició social dels centres educatius reflecteix les característiques socioeconòmiques i demogràfiques dels barris on s’ubiquen i una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

També han demanat la derogació de la LOMCE per garantir la igualtat d’oportunitats i el compliment del dret a una educació pública, laica i gratuïta.