L’enquesta es va fer entre el 17 de gener i el 29 de març de 2011 amb entrevistes a 14.178 residents a Catalunya majors de 16 anys.  L’estudi indica que un 19,3% de les persones entrevistades van afirmar haver estat víctimes d’un fet que considera delicitiu durant 2010. La xifra indica una lleugera disminució de la victimització, tot i que no recupera encara els valors de 2008.

Per territori, la victimització continua elevada a Barcelona, on un de cada quatre residents ha viscut algun acte considerat delictiu. Els àmbits amb més delictes són els de la seguretat personal i la del vehicle. Pel que fa a la seguretat personal, un 9,6% dels catalans ha tingut en l’últim any alguns tipus d’incident com atracament o intent d’atracament, estrebada, agressió física, amenaces o robatori de mòbil o de bossa.

La seguretat a Barcelona obté una nota de 5,5

També es manté estable la percepció subjectiva de la seguretat. Segons l’enquesta, els catalans han puntuat amb una nota mitjana de 6,2 sobre 10 el nivell de seguretat al seu municipi. A Barcelona, la valoració se situa per sota de la mitjana amb un 5,5. Pel que fa a la seguretat viària, els enquestats la puntuen amb un 6,3, la valoració més elevada en el període 2004-2011.

L’enquesta també reflecteix un lleu augment de la valoració de l’actuació policial. Els Mossos d’Esquadra són el cos més ben valorat, amb una nota de 6,8 sobre 10.