El districte de l'Eixample genera una gran quantitat de documentació administrativa, que es troba en sis dipòsits diferents. L'1 de desembre començarà el trasllat d'uns 1.700 metres lineals de prestatgeries, al voltant d'unes 11.500 caixes, a un nou dipòsit, que ocuparà el subterrani de l'antic cinema Waldorf. El nou local millorarà tant la consulta com la gestió i conservació de l'arxiu. El dipòsit del carrer de Calàbria disposa de més de 4.000 metres lineals de prestatgeries, així com de sales de treball i consulta, i estarà equipat amb noves tecnologies. DOLORS VISA, directora de l'Arxiu Municipal de l'Eixample "Per nosaltres és un canvi important per als arxivers. Hem treballat molts anys d'una manera determinada. El tema és que és el mateix procediment però amb un altre suport. I molt més fàcil per al ciutadà, per a l'usuari perquè serà molt més ràpid no sols la tramitació sinó l'accés a la informació". L'arxiu del carrer del Bruc i el de la segona planta de la seu del districte, seguiran contenint documentació. Serveis tècnics és el departament que més en genera. DOLORS VISA, directora de l'Arxiu Municipal de l'Eixample "El nostre client més habitual és aquell que ve a consultar les obres majors o menors, que encessita tirar endavant o modificar una activitat, gestions d'inspeccions... El gran volum és serveis tècnics". A banda de facilitar l'accés dels ciutadans a la documentació administrativa, els arxius de districte posen a l'abast dels veïns la memòria històrica de l'entorn en què viuen. Entre internes i externes, l'arxiu rep unes mil visites mensuals. DOLORS VISA, directora de l'Arxiu Municipal de l'Eixample "El que pretenem és que l'usuari no s'esperi sinó que faci una sol·licitud per demanar un expedient determinat. Nosaltres ens posem en contacte amb ell quedem un dia i una hora, és la cita prèvia, i així quan ve l'usuari es troba l'expedient sobre la taula i pot començar a treballar-hi. Així s'agilitza". El trasllat es farà al desembre i, si no hi ha cap entrebanc, entrarà en funcionament de manera immediata.

L’Arxiu Municipal de l’Eixample es trasllada a un nou espai de 4.000 metres quadrats, situat al soterrani de l’antic cinema Waldorf, a Sant Antoni. De moment, s’hi estan enllestint els darrers treballs abans de començar el trasllat, a principis de desembre.