És un dels edificis que formen part del patrimoni de l'Hospital de Sant Pau. Segons va publicar el diari 'El País' recentment n'hi ha vora un miler per tot Catalunya. I molts són a Barcelona. Són donacions de pacients i les seves famílies durant els sis segles d'història de l'hospital. Es calcula que el seu valor conjunt és d'uns 230 milions d'euros. I generen unes rendes anuals per a l'hospital d'uns 10 milions. L'any 1991 es va separar la gestió assistencial de l'hospital de la del patrimoni. Totes dues funcions van dividir-se en dues fundacions independents. I ara, mentre que la primera té un dèficit de 57 milions d'euros, la segona genera beneficis. I és aquí on ha entrat en joc l'Arquebisbat de Barcelona. En un comunicat han demanat a la Molt I·lustre Administració, l'ens que gestiona el patrimoni, del qual formen part, que posi a disposició de l'hospital les seves propietats mentre duri la situació de crisi. Ho consideren un "deure moral ineludible". GUILLEM MARTÍNEZ "El Comitè d'Empresa dels treballadors feia temps que demanava aquest gest de la fundació que controla el patrimoni de Sant Pau. Consideren que si la petició de l'Arquebisbat tira endavant se solucionarien els problemes econòmics de l'hospital." Ara la Molt Il·lustre Administració és qui ha de decidir si cedeix les propietats per ajudar a eixugar el dèficit. La formen sis membres. Dos de l'arquebisbat (que ja han donat el sí), dos de l'Ajuntament i dos de la Generalitat. La pròxima reunió de l'òrgan és el 20 de juny. Allà es votarà la proposta. L'aprovació requereix unanimitat.

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha acumulat durant sis segles patrimoni immobiliari procedent de donacions i herències. Aquestes possessions sumen un valor de 230 milions d’euros i generen unes rendes anuals d’uns 10 milions. Ara, l’Arquebisbat de Barcelona ha proposat que aquests béns serveixin per eixugar el deute del centre sanitari.

L’Arquebisbat no decideix sobre la gestió econòmica ni assistencial de l’Hospital de Sant Pau. Sí que forma part, en canvi, de la Molt Il·lustre Administració, l’òrgan de govern que decideix sobre el patrimoni de la institució. L’ens està format per dos representants de la Generalitat, dos de l’Ajuntament i dos canonges de la Catedral. Precisament, la Molt Il·lustre Administració haurà d’acceptar o no la proposta de l’Arquebisbat. La pròxima reunió de l’ens és el 20 de juny. L’aprovació de la proposta requereix unanimitat.