Un pati interior aparentment fred presidit per un edifici, l'antiga Tresoreria de la Seguretat Social, en desús des de fa 10 anys. En aquest context, el mes de juny passat els membres de l'Assemblea de Sant Martí van decidir ocupar el local per convertir-lo en un centre social que ofereixi assessorament legal per atendre problemàtiques relacionades amb l'habitatge o l'atur. FERRAN NIETO, membre de l'Assemblea Verneda-Sant Martí "El moviment popular i social de Sant Martí és molt més ric del que està representat a les institucions i hi ha més expressions que necessiten aquest espai." Al nou centre hi col·laboren advocats i economistes que busquen solucions per als veïns afectats per les participacions preferents o per desnonaments. MARC CONGOST, advocat "És un sistema d'assessorar molt proper, una alternativa que com que coneix la situació real dels veïns al barri, permet actuar de forma ràpida. Per això ve la gent." Els veïns han rehabilitat el nou edifici per encabir-hi una biblioteca, encara força buida, diverses habitacions que s'adaptaran per acollir-hi exposicions, una sala de cinema i una sala d'actes. ÀLEX DE LA FUENTE, membre de l'Assemblea Verneda-Sant Martí "Cadascú ha aportat el que ha pogut. Uns força feina, d'altres pintura, fusta. Tot de manera comunitària." La transparència dels comptes de l'antiga Tresoreria és total. ORIOL SABATA, membre de l'Assemblea Verneda-Sant Martí "Amb tots els casos de corrupció que hi ha al país vam decidir que, malgrat que els pressupostos siguin baixos, volíem fer que els comptes fossin transparents. Per això tenim un suro..." El nou local de la Verneda avui ha quedat inaugurat oficialment. Encara falta, però, batejar-lo amb un nom.

El mes de juny passat, els membres de l’Assemblea de Sant Martí van decidir ocupar l’antic local del carrer de Fluvià per convertir-lo en un centre social que ofereixi assessorament legal per atendre problemàtiques relacionades amb l’habitatge o l’atur. Al nou centre hi col·laboren advocats i economistes que busquen solucions per als veïns afectats per les participacions preferents o per desnonaments, principalment. Ferran Nieto, membre de l’Assemblea Verneda-Sant Martí, explica que el nou espai “és necessari, ja que  el moviment popular de Sant Martí és molt més ric del que està representat a les institucions.”

El nou edifici, que s’ha finançat exclusivament amb les aportacions de cada veí, disposa d’una biblioteca, diverses habitacions que s’adaptaran per acollir-hi exposicions, una sala de cinema i una sala d’actes.  Una de les primeres decisions que hauran de prendre els veïns és decidir un nom per al nou centre de la Verneda.