En aquesta associació cannàbica de Ciutat Vella tenen un codi de bones pràctiques que segueixen, segons expliquen, sense excepcions. No hi poden entrar menors de 21 anys, hi ha un límit de consum diari i, fins i tot, tenen un protocol estricte per al transport del cànnabis fins al local. Formen part de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autorregulades de Catalunya, una entitat que, com l'Adminsitració, considera que els clubs necessiten una norma que els reguli. ALBERT TIÓ, secretari d'AIRAM "Ajudarà que tothom segueixi un mateix criteri de bones pràctiques i no hi hagi arbitrarietat..." Seguint la línia de la Generalitat, l'Ajuntament i l'Agència de Salut Pública de Barcelona aposten per la creació d'un codi de bones pràctiques obligatori per a aquests locals. Es podria limitar així l'edat mínima per accedir-hi, el nombre màxim d'associats, els horaris d'obertura o la ubicació. CONRAD CASAS, gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona "Des del punt de vista de salut pública estem en contra de tot allò que sigui una banalització o normalització del seu consum. En cap cas no estem en contra dels clubs de cànnabis si responen a finalitats terapèutiques o, si compleixen aquesta normativa, no hi ha d'haver cap més problema." La proliferació de clubs cannàbics els últims anys ha estat exponencial. Es calcula que a Barcelona n'hi ha al voltant de 200. El consum propi en un àmbit privat no està considerat delicte i, per tant, els clubs de cànnabis no incompleixen cap llei. MARTÍ CÀNAVES, advocat penalista "Encara que sigui una substància fiscalitzada la seva producció com que és per a un circuit tancat de persones consumidores, no hi ha accés a terceres persones, no hi ha un tràfic a tercers, és una conducta no tipificada com a delicte." No és delicte però, en alguns casos, causa conflictes amb els veïns. Fa uns dies ha hagut de tancar un local cannàbic al carrer de Galileu. Els veïns van denunciar que el fum arribava al carrer i eren ells els qui l'acabaven respirant. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Un dels indicadors que evidencien aquesta bona salut és, segons la mateixa Agència de Salut Pública de Barcelona, que en només dues dècades ha crescut sis anys l'esperança de vida. En el cas dels homes ja se situa als 80 anys i, en el de les dones, ja supera els 86, per sobre de la mitjana de Catalunya i Espanya. CRISTINA INIESTA, delegada de l'Agència de Salut Pública "Aquests indicadors que recull l'informe detecten que el possible impacte de la crisi poden tenir en els barcelonins en general segueix mostrant un bon estat de salut". Pel que fa a les morts prematures, en el cas dels homes, la primera causa encara n'és el càncer de pulmó, seguida dels suïcidis. En el cas de les dones, el càncer de mama n'és la primera causa i el de pulmó, que tendeix a incrementar-se en els darrers anys, la segona. Pel que fa a les malalties infeccioses a la ciutat, en el cas de la tuberculosi, tot i que baixa lleugerament, se'n continuen registrant casos. Les infeccions per VIH el 2012 mostren un petit descens respecte a l'any anterior però en canvi s'incrementen en 82 els casos de sida, és a dir que es desenvolupa la malaltia. Un altre aspecte rellevant de l'informe de 2012 és que baixa el consum de drogues. En contrapartida, però, s'incrementa el nombre de persones que requereixen un tractament per deixar l'alcohol. CONRAD CASAS, gerent de l'Agència de Salut Pública "És una malaltia d'una llarga evolució i és una malaltia que arriba molt tard als centres de tractament i això fa que si el diagnostic que tenim és tardà, el pronòstic de la malaltia empitjora perquè porta associada molta morbilitat i molta mortalitat." Quant a la qualitat de l'aigua que bevem i l'aire que respirem, l'Agència de Salut Pública assegura que, malgrat que es respecten la majoria dels valors límits establerts per la Unió Europea, la ciutat continua treballant per millorar-los encara més.

Ho ha anunciat la delegada de Salut de l’Ajuntament, Cristina Iniesta, durant la presentació de l’informe sobre la salut a Barcelona que elabora l’Agència de Salut Pública. Tot i que no ha donat més detalls sobre com es vehicularà aquesta regulació, Iniesta sí que ha dit que es vol treballar d’acord amb el Departament de Salut, que també té previst convocar els grups parlamentaris per per posar ordre en un sector que, en els darrers anys, ha crescut força. A Barcelona, Ciutat Vella és  el districte on hi ha més concentració d’aquest tipus d’associacions. El consistori vol impulsar un pla perquè “aquests centres s’ajustin a finalitats terapèutiques”, ha dit Iniesta.

L’increment de casos de sida, un toc d’alerta

A banda de les dades sobre consum de cànnabis, l’informe de salut corresponent a 2012 ha volgut posar l’accent en l’increment de casos de sida. Després d’una decada de descensos, l’any passat es van detectar 82 nous casos, sis més dels que es van detectar l’any 2011. L’Agència de Salut Pública ha assenyalat que cal incidir en les mesures per facilitar el diagnòstic precoç però no ha concretat res més enllà de que els metges “estiguin més atents a possibles casos de nous contagis”.

Pel que fa al consum de drogues, els problemes amb l’alcohol van en augment i suposen el 48% del total de tractaments que s’inicien als centres d’atenció i seguiment. En segon lloc hi ha els casos d’atenció per consum de cocaïna (22%), seguit pels opiacis (17%) i el cànnabis (13%).

Les dades de l’informe permeten concloure que, en general, l’estat de salut dels barcelonins és bo. L’esperança de vida s’ha incrementat tant entre els homes com entre les dones. En el cas dels homes, la principal causa de mort prematura és el càncer de pulmó i, en el cas de les dones, l’informe indica una tendència a l’increment del càncer de pulmó i una disminució del de mama.