El pla de l’Ajuntament aspira a introduir progressivament nous hàbits i actituds en la gestió de residus municipals, donant més importància a la reutilització i el reciclatge i fent tasques de sensibilització a la ciutadans. Uns objectius, tant els de reducció de residus com de bosses de plàstic, que s’adapten als establerts als plans català i metropolità.

Millorar la recollida selectiva de la ciutat

Amb aquest Pla de Prevenció de Residus Municipals, es vol posar en valor el treball de la recollida selectiva de la ciutat, com per exemple l’extensió de recollida selectiva de la fracció orgànica a tota la ciutat o l’augment dels punts de recollida selectiva de paper vidre i envasos. El 2011, a Barcelona es van recollir més de 800.000 tones de residus, un 40% de les quals es va fer de forma selectiva. A la ciutat hi ha 22 punts verds de barri, 8 camions mòbils amb 96 parades setmanals i 7 punts verds de zona, que van rebre l’últim any més de 660.000 visites.