Es va trigar 20 anys a aprovar un projecte per urbanitzar les vores de la via Augusta. I quan per fi es va aconseguir, la crisi immobiliària ho va parar tot. Ara, però, l'Ajuntament vol construir 141 habitatges en aquests solars. El nou programa desencallaria un pla urbanístic que afecta els entorns de la via Augusta, des del carrer de l'Institut Químic fins a la plaça de Borràs. Segons el projecte a Sarrià, s'hi han de construir 42 pisos protegits i 99 de mercat lliure. Actualment l'Ajuntament és propietari de la meitat dels terrenys afectats. La resta és de propietat privada. Per això, tot i que ja es van acordar uns preus d'expropiació als anys noranta, l'Ajuntament haurà de tornar a seure amb cadascun dels 20 propietaris per negociar. JOAN PUIGDOLLERS "En aquest moment no és possible executar-la perquè el valor de la reparcel·lació es troba per sobre del valor dels preus de mercat i, per tant, es tracta de veure si l'Ajuntament pot aprofitar aquesta situació i adquirir la propietat d'aquests terrenys i fer una política d'habitatge al districte." S'espera que les negociacions durin un any i que les obres puguin començar a finals de 2013. Aquest projecte urbanístic és una de les prioritats del pla Empenta impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de generar sòl públic, activar l'economia i millorar el parc d'habitatges. ANTONI SOROLLA, gerent d'Habitatge "El que fem és reactivar, o sigui, per cada euro que posem l'Ajuntament provoquem una inversió que és de quatre d'inversió privada, o sigui, cada euro es multiplica per cinc." El Pla de vores és conseqüència de les expropiacions efectuades fa 20 anys amb motiu de les obres d'obertura del túnel de Vallvidrera i la ronda de Dalt. El projecte vol donar ús als terrenys sobrants amb la construcció d'habitatges.