Aquest curs 2013-14, el Consorci d’Educació gestionarà un total de 8,5 milions d’euros, que es destinaran a ajuts individuals de menjadors per a les famílies de Barcelona. D’aquests, l’Ajuntament n’aporta el 60% (5,1 milions d’euros) i la resta els posa la Generalitat de Catalunya. El canvi més significatiu de la convocatòria per a aquest curs escolar és l’augment de la quantia de l’ajut extraordinari, que passa a ser de quatre a cinc euros/dia, mentre que l’ajut ordinari segueix sent de tres euros/dia. L’ajut extraordinari el reben 2.000 alumnes de la ciutat, mentre que la prestació de tres euros la reben 13.000 alumnes. El regidor d’Educació i Universitats, Gerard Ardanuy, ha explicat que amb la nova aportació extraordinària, el govern municipal “està al costat de les famílies que ho passen pitjor”.

Des del curs 2008-09, el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per a alumnat de P3 fins a 4t d’ESO, escolaritzat en centres públics i concertat de la ciutat. El poden sol·licitar les famílies amb uns ingressos bruts anuals no superiors al 75% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familia (5.975 euros per càpita).

L’aportació extraordinària arriba mesos després de l’anunci de la posada en marxa d’un protocol per detectar “necessitats alimentàries” dels alumnes de les escoles catalanes, després de registrar 2.865 possibles casos de nens amb dèficits de nutrició només a la ciutat de Barcelona.