El 1872 es construïa el recinte fabril de Ca l'Aranyó amb aquesta xemeneia com a emblema. La fàbrica va deixar de funcionar i la xemeneia va deixar de treure fum. Després d'anys fora de servei, l'estiu de 2011 tornarà a fumejar. Serà quan s'enllesteixi la nova central energètica que s'està construint a la cruïlla dels carrers de Bac de Roda i de Tànger. Situada al Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra la xemeneia expulsarà els gasos de les calderes de la central. La instal.lació ocuparà una superfície de més de 3.000 metres quadrats, el gruix de la qual anirà sota terra. El sostre s'aprofitarà per fer un equipament de barri. Abastirà empreses i habitatges del 22@ de fred i calor mitjançant una xarxa subterrània. El seu funcionament serà complementari de la Central Energètica del Fòrum. Els 14 milions d'euros que costarà el nou equipament també ajudaran a preservar el medi ambient. Només amb la planta del fòrum es van estalviar 7.000 tones demissions de CO2 a l'atmosfera.

[Hem corregit la informació sobre la ubicació de la xemeneia, que en principi deia que era a la cruïlla de Bac de Roda amb Tànger, quan en realitat és al carrer de Roc Boronat. El lector també ens advertia que la xemeneia que tornarà a fumejar no és l’original del 1872, sinó que va ser reconstruïda el 1952.]