A Gràcia han sorgit diferents iniciatives en contra de les reformes en l'educació. L'última és la Xarxa Groga de Gràcia, que s'ha presentat aquest cap de setmana amb una paella popular. Aquest vol ser un espai de trobada i suport de la comunitat educativa per fer front a les retallades i a la LOMCE. "I ho volem fer en positiu defensant el model d'escola que volem, pública i de qualitat, democràtica i participativa, justa i equitativa, en català i laica." Una altra proposta per fer front a l'aplicació de la llei Wert el curs vinent és la Xarxa d'Escoles Insubmises. Les famílies de l'Escola Patronat Domènech han impulsat aquesta plataforma per unir els centres que no acatin la nova norma. Proposen accions com no fer les proves de tercer i sisè de primària, que segons la Xarxa, només fomenten un rànquing entre els centres. NÚRIA MARRÓN, Xarxa d'Escoles Insubmises "Mantenir la socialització dels llibres, mantenir les competències dels consells escolars. Aleshores, altres coses que podem fer, mantenir la immersió lingüística a les aules; els pares, no escollir la religió potser, no escollir tampoc l'emprenedoria i activitat empresarial que els estan oferint als nens amb 12 anys." Des de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya s'han recollit aquestes iniciatives en un manual de resistència activa a la LOMCE. Amb aquestes accions es vol pressionar el Departament d'Ensenyament perquè prengui mesures per mitigar els efectes d'aquesta llei. ANDRÉS ENCIANS, vocal de la junta general de la FaPaC "No es un llamamiento, digamos, a la insumisión a la ley, sino un llamamiento a utilizar los huecos de la norma para evitar los efectos nocivos de la ley." Amb la creació d'aquest tipus de xarxes la comunitat educativa de Gràcia es reforça i crea llaços entre els centres, les famílies i els veïns. Consideren que la millor manera de posicionar-se en contra de la llei Wert és fent un front comú.

És el cas de la Xarxa d’Escoles Insubmises, impulsada des de l’Escola Patronat Domènech per la Comissió contra les Retallades. Aquest espai vol fer visible els centres contraris a la nova llei que s’adhereixen a explorar els mecanismes que es proposen per desobeir-la segons la situació de cada escola. La FaPaC ha recollit aquesta idea i ha elaborat un manual de resistència activa amb propostes concretes.