La investigació fa caure la creença popular segons la qual el DIU augmenta el risc de patir aquest tipus de tumor. Una afirmació falsa, segons l’estudi que avui publica ‘The Lancet Oncology’. El treball epidemiològic es basa en un estudi de 20.000 dones, 2.000 de les quals són espanyoles. La investigació demostra que, al contrari del que es pensava, l’ús del dispositiu fa caure les possibilitats de contraure aquesta malaltia.

El motiu pel qual el DIU redueix el risc de patir càncer d’úter és que, un cop es comença a utilitzar, produeix una resposta immunitària que minva les probabilitats de tenir la malaltia. En altres casos, s’ha comprovat que en cas que el tumor aparegui a la zona, se’n pot reduir la progressió del tumor.

L’altra gran conclusió de l’estudi és que el DIU no redueix el risc de contrarure la infecció del papil·loma humà. Els autors de l’estudi han recordat que aquest anticonceptiu no protegeix de les malalties de transmissió sexual perquè no actua com a barrera de les mateixes.

Un 5% de les dones espanyoles, 700.000 en total, utilitzen el DIU.