La UNESCO ha revisat l’informe que van elaborar experts independents després de visitar la Sagrada Família el febrer passat.  L’informe demostra que el recorregut actual és el més viable. Tot i així, recorda que cal prendre mesures com estudis de vibracions i analitzar els fonaments del temple un cop acabades les obres.