El túnel de l’AVE té finalment el beneplàcit de la UNESCO, que en la reunió anual ha aprovat un informe favorable a l’actual traçat pel costat de la Sagrada Família. Així doncs, l’organització no inclourà el temple a la llista de béns del patrimoni mundial en perill.

La UNESCO ha revisat l’informe que van elaborar experts independents després de visitar la Sagrada Família el febrer passat.  L’informe demostra que el recorregut actual és el més viable. Tot i així, recorda que cal prendre mesures com estudis de vibracions i analitzar els fonaments del temple un cop acabades les obres.