El nivell socioecòmic d'un barri determina les condicions de salut dels veïns. Per tal de trobar fórmules per millorar aquest factor al Raval va néixer la idea, impulsada per al Fundació La Caixa i feta per la Fundació Tot Raval, de fer un estudi de la salut, tant mental com física, dels seus veïns. L'objectiu de la 1a Trobada Comunitària que s'ha celebrat avui era compartir-ne els resultats amb professionals, entitats i veïns del barri per, tots junts, mirar de trobar solucions, per exemple, a fets com que el nombre de casos de VIH al Raval sud triplica la mitjana de la resta de la ciutat, o també l'altíssima taxa de mortalitat en aquesta zona del barri, que és un 43% superior que a la resta de Barcelona . La malnutrició i la falta d'higiene castiguen també especialment els joves i nens, un 12% d'aquests té trastorns psicològics i de personalitat. No hi ajuda que, per exemple, el consum d'heroïna sigui quasi una vegada i mitja superior que a la resta de la ciutat, fins a 4 vegades més en el cas de les dones.

A la zona nord del Raval, les taxes de mortalitat són superiors a la resta de la ciutat (17,8% en homes, 10,5% en dones), tot i que no arriben als nivells del sud. L’estudi constata que l’esperança de vida dels homes del raval sud és cinc anys inferior a la dels homes de la resta de la ciutat, i la de les dones 3,6 anys inferior. Al Raval nord aquesta proporció s’eleva fins a 1,4 i 1,1.

L’estudi també revela que un 12% de nens i adolescents del Raval pateix trastorns psicològics i de personalitat, i que es tracta d’un col·lectiu especialment castigat per la desnutrició i la manca d’higiene. Els professionals que treballen al Raval han detectat que aquestes xifres s’expliquen per la incidència de l’atur, la precarietat econòmica, les condicions de la vivenda i la manca de xarxes de suport.

Aquestes són algunes de les conclusions de la radiografia que n’ha presentat la fundació Tot Raval, amb la col·laboració de La Caixa i l’Ajuntament.