Maria Assumpció Vilà va encarregar la investigació d’ofici arran de les queixes que de manera periòdica rebia per part d’usuaris que afirmaven sentir-se agreujats pels tràmits i la documentació que els demanen els serveis municipals a l’hora d’obtenir la targeta. Bona part d’aquestes reclamacions tenen a veure amb el termini de lliurament de la targeta. La llei preveu que sigui en un màxim de quatre mesos, però els usuaris consideren que la tramitació tan lenta els representa un problema greu de mobilitat i d’igualtat de drets amb la resta de ciutadans.

Ús fraudulent de la targeta

En l’actuació d’ofici també s’ha detectat un problema de frau en l’ús que es fa d’aquestes targetes. Tot i que l’Ajuntament no en disposa de xifres concretes, el govern municipal hauria confirmat a la síndica que el frau és important i que hi ha familiars de persones amb discapacitat que fan ús de la targeta en benefici propi.

Aposta per les noves tecnologies

Maria Assumpció Vilà també reclama al consistori la modificació del procediment actual de la tramitació de la targeta perquè es pugui validar la sol·licitud en línia sense que la persona titular s’hagi de desplaçar per recollir el document.