L’informe de la síndica apunta les terrasses com a primera causa de l’increment en l’ús de l’espai públic, i qualifica l’espai que ocupen com el “més important i que més conflictes pot ocasionar”, en referència tant a l’espai com al soroll en horari nocturn. També recorda que la normativa preveu que els expositors de floristeries i fruiteries han d’estar enganxats a la façana i les terrasses han de deixar un espai amb la façana, i destaca que són “ordenacions contradictòries” que poden ocasionar confusions. En aquest punt, Vilà demana un “control rigorós del compliment” de l’ordenança de terrasses.

Vila destaca també l’ocupació de la via pública per la celebració de mostres culturals, comercials o artistes de carrer, i posa èmfasi especialment en la pista de gel que fins a l’any passat s’instal·lava a la plaça de Catalunya a l’hivern. La síndica exposa que el conjunt d’aquestes circumstàncies fa “la impressió que l’espai públic pateix un deteriorament”. Maria Assumpció Vilà recorda que és l’Ajuntament qui ha de vetllar per evitar “un ús excessiu i excloent a favor d’activitats de discutible interès general”.

L’informe també recomana que es vetlli perquè els itineraris dels vianants siguin “el més directe possible i sense obstacles”, i que es modifiqui i es difongui la normativa de circulació de vehicles com els anomenats Segway o els patinets elèctrics. També demana que es revisin els criteris pels quals s’atorguen zones d’estacionament reservat i que s’apliquin “criteris restrictius” a l’hora d’autoritzar ocupacions temporals de l’espai.

Paral·lelament, la síndica recomana a l’Ajuntament que instal·li més lavabos públics. En aquest sentit, recorda que a les estacions de metro hi ha serveis per als treballadors, i proposa adaptar-los per a l’ús ciutadà.