El judici se celebra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i haurà  de determinar si hi ha indicis d’inconstitucionalitat en el decret llei. Si es considera així, serà el Tribunal Constitucional l’encarregat de dictar sentència.

El sindicat CATAC-IAC considera que l’Estatut d’Autonomia deixa clar que no es pot regular matèria pressupostària mitjançant un decret llei. Diuen que aquest tipus de regulacions s’han de fer mitjançant una llei ordinària.