Cada català va generar l'any passat 1,35 quilos de residus al dia. És una xifra un 7% més baixa que el 2011, que s'explica pel descens en el consum i s'aproxima a nivells de mitjan anys noranta. Del total de residus, se'n van reciclar un 39%, una xifra un punt més baixa que un any enrere. Tot i que continua sent la principal font de reciclatge, amb més de 380mil tones, la recollida selectiva de matèria orgànica va disminuir un 5,47% respecte de l'any anterior. Però el que més va caure va ser la recollida de paper i cartró. Això s'explica per la crisi, però sobretot pels furts en contenidors i deixalleries. JOSEP MARIA TOST, director de l'Agència de Residus de Catalunya "Evidentment hi ha l'impacte de la crisi, però hem de ser molt conscients que hi ha l'impacte del robatori. Com sabeu un element en el qual diverses persones subsisteixen extraient aquest cartró." El 2012 també va caure més d'un 6% la recollida selectiva de vidre. I malgrat la caiguda del consum, els envasos només van disminuir un 1%. Aquí el descens ha estat menor sobretot per l'efecte de la campanya "Envàs on vas".

Segons Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya, la davallada d’1,6 punts respecte de l’any anterior no significa que els catalans reciclem menys. Però el fet és que l’objectiu que s’havia marcat la Generalitat era arribar al 48% de residus reciclats i, de moment, l’any passat ens vam quedar en el 39%.

Malgrat això, segons dades també de l’Agència de Residus, la recollida d’envasos gestionats per Ecoembes no ha tingut aquesta davallada. L’èxit de la campanya “Envàs, on vas?” es reflecteix amb el fet que la recollia d’envasos és el que menys ha baixat, mentre que la recollida de paper i cartró ha estat la més dràstica. Tost assenyala que “la crisi ha fet augmentar el robatori de paper i cartró per subsistir, no només a les grans ciutats sinó també als pobles”.

Altres productes que també s’ha detectat que es recullen de les escombraries són els envasos i la ferralla, que un cop dipositats a la via pública o a les deixalleries passen a ser propietat municipal i la sostracció d’aquest material pot ser denunciable, segons ha assenyalat.

Actualment, el nivell de recollida municipal és similar al dels anys 1997 i 98, quan se’n recollia 1,3 quilos per habitant i dia. El 2012 se’n va recollir 1,35 quilos per habitant i dia i l’any 2011 se’n va recollir 1,48 quilos per habitant i dia. Les comarques que més reciclen, de forma proporcional amb el nombre d’habitants, són la Terra Alta, Osona i la Segarra.