L’ICAB adverteix que ens trobem davant d’un cas únic en la història legislativa d’Espanya: es tracta d’una llei que s’ha aplaçat fins a tres vegades. “Es va aprovar l’any 2011 i l’entrada en vigor s’haurà aplaçat vuit anys“, explica Inmaculada Ruz, presidenta de la secció de Família de l’Icab. “El que crida més l’atenció són els raonaments amb els quals demanen l’endarreriment. Són els mateixos que ja es s’han utilitzat en altres ocasions: la falta de temps per implementar tot el sistema organitzatiu i tecnològic per dur a terme les reformes que proposa la llei”, afegeix Ruz.