Les xifres ho deixen clar. Per primera vegada en 10 anys, el nombre d'immigrants a Barcelona ha disminuït. En concret un 3,5% respecte l'any passat. Un fenomen que en bona part s'atribueix a la crisi econòmica. Els estrangers que han marxat, en molts casos han tornat als seus països d'origen o ho han fet a d'altres països de la Unió Europea. Pel que fa la nacionalitat, els italians continuen sent els més nombrosos. Seguits dels Equatorians, els Pakistanesos i els Bolivians. Per l'Ajuntament, aquestes dades han de servir per donar un pas més en l'acollida d'immigrants a la ciutat. CARLES MARTÍ, primer tinent d'alcalde "La població ja comença a ser una població més antigament arrelada a la ciutat. Ens ha de permetre focalitzar a fons en la integració. Convivència i integració, les dos claus que ja hem engegat amb alguns projectes concrets com el Pla per a la Interculturalitat, però que són perfectament assumibles". Pel que fa als districtes, en tots ells, la població d'origen estranger supera l'11%. Els que tenen més població immigrant són l'Eixample, amb més d'un 16% i Ciutat Vella, amb més d'un 14%. On el percentatge és menor és a Sarrià-Sant Gervasi, amb gairebé un 6% de població immigrant i les Corts amb poc menys d'un 3%. I una altra dada. cada cop són més freqüents els matrimonis mixtos. Arriben gairebé al 30%. I pel que fa als naixements de la ciutat, un 13% dels nadons tenen o la mare o el pare estrangers.

Actualment, a Barcelona viuen 284.632 estrangers, representen el 17,6% del total de ciutadans. Segons l’informe estadístic ‘La població estrangera a Barcelona’, aquesta dada ha disminuït en 10.286 persones respecte el 2009.