La Rotonda, aquest edifici modernista símbol del barri de Sant Gervasi, espera una reforma integral que li retorni el seu esplendor. De fet ja hi ha un projecte que la convertiria en un edifici d'oficines. L'arquitecte responsable de la remodelació assegura que compleix tota la legalitat. Però no opinen el mateix els membres de la Plataforma la Rotonda, que han presentat un recurs a l'Ajuntament en contra del projecte. S'oposen perquè diuen que supera els metres edificables permesos i que varia el volum original de l'edifici. ÀNGELS GARCÍA, presidenta de la plataforma la Rotonda "El volum sha de conservar amb la forma que té ara. Això és fonamental perquè el volum que sedifica de nou després denderrocar el 80 % és totalment diferent i nosaltres no volem aquest nou edifici." ALFRED ARRIBAS, arquitecte "Aquesta xifra del 80 % és totalment incerta. Si nosaltres veiem l'edifici en planta la part que ocupa l'edifici original i la resta del solar que es remodela no té aquesta relació. I des d'un punt de vista visual la Rotonda original és el 90% del que es veurà des de la ciutat." Aquests afegits dels anys setanta i vuitanta també són motiu de polèmica. El projecte de la constructora Nuñez i Navarro els enderrocarà i en construirà uns de nous però més enrere. L'entitat que s'oposa al projecte creu que l'actuació incompleix la normativa del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat. RAMON MASSAGUER, gerent d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona "Es resitua aquest volum que estava dintre de les remontes. Es resitua duna manera racional amb una posició diferent de la original però respectant el que són els metres finals absoluts, que són l'edificabilitat, que són els que permet el PGM." Aquest edifici, una ampliació de la Rotonda original i edificat per l'arquitecte modernista Enric Sagnier, també és motiu de preocupació. La remodelació enderrocarà la construcció que, de fet, no forma part del catàleg arquitectònic de Barcelona. JOAN ARIAS, plataforma la Rotonda "No és un element enganxat, sinó que la gent no pot distingir entre la Rotonda original i aquesta altra part que va fer el Sagnier." La plataforma ja compta amb 900 adhesions. I si no obtenen cap resposta al recurs presentat a l'Ajuntament no descarten interposar un recurs judicial.