Les façanes de les finques que s'han enderrocant des de l'any 2008 a la plaça de Sarrià, posen de manifest que es tracta d'un projecte encallat. Però ara l'Ajuntament ha tret a concurs la redacció del projecte arquitectònic d'un macroequipament. L'immoble acollirà la seu del districte, que es traslladarà de la plaça del Consell de la Vila. També s'hi instal·larà una biblioteca de 1.600 metres quadrats i l'arxiu municipal, que estarà soterrat. Una sala polivalent i una Oficina d'Atenció al Ciutadà completen el projecte. ANTONI CENDRA, firaire de la plaça de Sarrià "Estic convençut que el veïnat estarà més que content quan els equipaments es destinin al barri i a la formació i l'educació dels veïns." Alguns veïns consideren que hi ha altres prioritats al barri. VICTÒRIA TARREIRA, veïna "Això podria ser un somni molt maco però caldria primer que ens presentessin els comptes. Tenim una biblioteca a prop i altres equipaments aquí a Sarrià i potser hi ha altres coses que s'han d'arreglar primer." FELISA SANABRE, veïna "Jo des de l'any 51 que estic aquí. Això ha canviat molt, a mi m'agradava més abans que ara. No diu l'Ajuntament que no té diners? Doncs que no se'n gasti." PATRÍCIA ÁLVAREZ "El futur equipament, que té un cost estimat en gairebé 10 milions d'euros, haurà de mantenir l'estètica tradicional del nucli antic de Sarrià i de les edificacions històriques que hi ha al voltant." L'actuació també preveu obrir el carrer Menor de Sarrià cap a la via Augusta. Avui és una via sense sortida.

El projecte inicial, que encara podria modificar-se, preveu la construcció a la plaça de Sarrià d’un gran equipament ciutadà que acollirà una biblioteca, l’arxiu municipal, una oficina d’atenció al ciutadà, una sala d’actes polivalents i la seu del districte, que es traslladarà de la plaça del Consell de la Vila, on es troba actualment.

La reforma s’ha desencallat, o almenys això és el que indica la sortida a concurs de la redacció arquitectònica d’aquest projecte, que ha estat uns cinc anys aturat. Ja el 2008 el consistori va enderrocar dos edificis situats a la plaça i afectats pel pla amb l’objectiu de construir-hi la futura seu del districte, juntament amb altres equipaments. L’any passat es va demolir una altra finca a la plaça. Entre els veïns hi ha opinions per a tots els gustos, tot i que alguns es mostren crítics amb la mesura ja que consideren que hi ha altres prioritats al barri.

El projecte té un cost estimat de gairebé 10 milions d’euros i la superfície que es construirà s’enfila fins als 4.600 metres quadrats. Les bases del concurs exigeixen que l’altura màxima de l’edifici sigui de planta baixa més tres pisos. Els diferents serveis hauran de funcionar de manera independent, atesos els horaris de cadascun.