La PAH ha tornat a actuar, aquest dimecres, ocupant la seu del Banc Sabadell amb l’objectiu de donar una solució a set famílies a les quals, fins al moment, ningú no havia donat resposta. Fa uns anys que van contractar les hipoteques amb la Caixa Penedès, que després va passar a formar part del Banc Mare Nostrum (BMN). La reestructuració dels bancs i les caixes va fer que, anys després, el Banc Sabadell absorbís BMN, juntament amb els seus clients. Ara, BMN només té oficines a Múrcia i Madrid i, per tant, les negociacions s’estan fent a través del Banc Sabadell, que no vol respondre pels antics clients. Tot i que, segons la PAH, amb el Banc Sabadell ja s’han negociat diversos casos d’afectats per la hipoteca amb final satisfactori.

La crisi va comportar la desaparició d’aquesta entitat i ara la PAH ha reclamat al Banc Sabadell que negociï lloguers socials i dacions en pagament amb persones que no poden assumir el seu deute. En aquest cas s’ha reclamat especialment una solució per a la Marcela, una dona amb dos fills de sis i vuit anys que actualment té un salari de 390 euros i no cobra cap prestació. Aquesta dona no pot assumir el cost de la hipoteca que va contraure amb BMN i, actualment, viu en un pis ocupat que li ha facilitat la PAH. Després de les negociacions, l’entitat ha acordat condonar el deute de 208.000 € a la Marcela i s’ha compromès a revisar la resta de casos.