El plenari extraordinari d’aquest divendres es fa a proposta del Grup Municipal del PSC, que demana al consistori potenciar la formació i combatre el fracàs escolar, promoure la contractació de joves i reforçar polítiques d’èxit. En definitiva, polítiques de joventut que donin als joves les oportunitats de treballar a la ciutat i evitar que es vegin obligats a marxar a l’estranger.

El pla proposa dedicar 50 milions € durant els propers tres anys a polítiques actives d’ocupació, fomentar l’emprenedoria i impulsar crèdits per finalitzar els estudis. Per tal d’assolir aquest objectiu, es plantegen diverses vies d’actuació centrades en aspectes sobre els quals l’Ajuntament de Barcelona té competències. I són, facilitar la transició escola-treball per començar a elaborar currículum, facilitar l’aparació de joves emprenedors amb incentius i fent seguiment dels projectes, incentivar l’educació com una via d’accés al món laboral i possibilitar i facilitar que les empreses contractin població juvenil, establint ajuts que ho facin més atractiu.

Actualment, a Barcelona està en funcionament el Pla Jove 2006-2010, aprovat a l’octubre de 2006 i actualment prorrogat. L’objectiu del pla era crear una xarxa d’equipaments que cobrissin les necessitats i demandes de la joventut, però amb la interrupció de la crisi econòmica es va tòrcer. El novembre de 2011 el govern municipal va presentar una mesura de govern per al procés d’elaboració del Pla municipal d’adolescència i joventut 2012-2015, que ha de ser el paraigua sota el qual es desenvolupin les polítiques de joventut per als propers anys.

El món laboral dels joves s’ha vist marcat, en els darrers anys, per l’elevada temporalitat de la contractació i la subocupació. De fet, un 44% dels joves entre 25 i 29 anys té una ocupació per sota del nivell d’estudis.

En aquestes circumstàncies es detecta, però, un increment de l’activitat emprenedora dels joves, que va créixer el 2011 un 25,7% respecte de l’any anterior. Altres xifres que també augmenten en aquests context són les dels joves que accedeixen a programes ocupacionals de Barcelona Activa: mentre que el 2010 hi van accedir 9.348 joves, el 2011 aquesta xifra es va doblar.

Per això, segons denuncia el PSC, hi pren especial rellevància el paper de l’educació, ja que les xifres mostren que a més nivell formatiu, menys taxa d’atur. A Barcelona el 2011 el fracàs escolar va suposar el 14,6%, mentre que per al conjunt de Catalunya aquesta xifra va ser del 21,5%