Divendres passat es va injectar formigó als fonaments de la finca i aquest dilluns han començat les tasques d’estintolament, que continuaran dimarts. Posteriorment caldrà fer anàlisis amb més profunditat del terreny i, un cop els veïns hagin tornat, s’haurà de seguir amb una rehabilitació per complet de la finca. Aquestes actuacions, de moment, les està costejant l’Ajuntament de forma subsidiària.

Paral·lelament, el consistori ha encarregat un estudi al Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) dels moviments que hi ha hagut al subsòl des del gener del 2015 fins ara. Concretament, s’està investigant la zona compresa des del carrer de Tànger fins a la costa entre Àlaba i Bac de Roda.