La mesura té com a objectiu establir un diàleg amb les diferents entitats veïnals, de gent gran, turisme, comerç, cultura, lleure i esport de la capital catalana per conèixer quines problemàtiques els preocupen i aplicar-hi solucions. Enguany, el cos de policia barceloní ha fet un total de 5.234 reunions i trobades. En destaquen les fetes amb la gent gran, que s’han incrementat un 1.400%.

La Guàrdia Urbana vol treballar des de l’anticipació i la prevenció per fer front a les conductes delictives que es donen a la ciutat.  En aquest sentit, aquest tipus de trobades permeten millorar la detecció dels conflictes emergents i millorar-ne la prevenció.

Un cos policial barceloní més pròxim

Els agents de barri són la peça clau de la policia de proximitat. En els darrers anys, l’Ajuntament de Barcelona ha volgut fer una aposta per aquest model de policia comunitària, amb més patrulles al carrer per ser més a prop dels ciutadans. En funció de la informació subministrada pels agents socials, la Guàrdia Urbana pot analitzar les dades, planificar dispositius de caire preventiu i ajustar les actuacions de seguretat ciutadana.