La Generalitat i els ajuntaments tindran el dret de tempteig i retracte en la venda de paquets d'habitatges que provinguin d'execucions hipotecàries. És a dir, quan un gran grup d'inversors, o el que es coneix com a fons voltor, vulgui comprar pisos als bancs haurà de comunicar l'oferta a la Generalitat. En cas que la Generalitat la iguali, aquesta tindrà dret a quedar-se els pisos. SANTI VILA, conseller de Territori i Sostenibilitat "L'objectiu clar del govern és que part d'aquests habitatges puguin acabar ampliant el parc d'habitatges públics de lloguer social i que abans que el fons d'inversió es quedi aquests habitatges a preus reduïts, pel mateix preu el pugui adquirir l'Administració." El conseller de Territori ha criticat la falta de moralitat dels fons internacionals que es queden pisos procedents dels desnonaments, uns fons sense ànima, ha dit. I s'ha mostrat confiat que els bancs preferiran vendre pisos a l'Administració. SANTI VILA, conseller de Territori i Sostenibilitat "Ens trobarem que moltes entitats fincaneres preferiran, fins i tot per una qüestió de prestigi i marca, conveniar, tancar un acord i que sigui la mateixa Adminsitració la que exerceixi aquest dret de tempteig i retracte que no al final vendre aquests actius a un gran fons inversos que, insisteixo, ho gestionarà amb uns altres criteris i paràmetres." La mesura afectarà 72 municipis amb demanda acreditada d'habitatge, entre els quals Barcelona, i s'aplicarà de forma immediata i fins a l'any 2021. El decret d'avui també preveu que les entitats financeres i els gestors d'actius immobiliaris estiguin obligats a mantenir en bon estat els habitatges que tinguin en cartera. En cas contrari, se'ls podrà sancionar amb entre 3.000 i 90.000 euros.

L’executiu de Mas ha tirat endavant un nou paquet de mesures urgents en matèria d’habitatge protegit a través d’un decret llei, que entrarà en vigor de forma immediata, i que respon amb quatre eixos les operacions de comercialització internacional d’habitatges procedents de desnonaments detectades per la Generalitat.

En primer lloc, el govern català i els ajuntaments de 72 municipis amb demanda d’habitatge públic acreditada tindran dret de tanteig i retracte en les operacions de venda de pisos provinents d’execucions hipotecàries fins a 2021. Així, les entitats bancàries hauran de comunicar la transmissió a les administracions, que podran comprar l’habitatge al mateix preu per destinar-lo a lloguer social.

A més, els bancs estaran obligats a mantenir en bon estat els pisos buits. Un cop aprovat el decret, tindran un termini de sis mesos per rehabilitar-los. Si no en garanteixen unes condicions òptimes, se’ls podran sancionar per una infracció greu. Les administracions podrien demanar-ne una expropiació temporal també, realitzar-hi les obres necessàries i destinar-lo a habitatge social per a un període de fins a 10 anys.

El tercer eix del decret es refereix a la creació del registre d’habitatges buits, en el qual les entitats financeres hauran d’inscriure els pisos buits o ocupats sense títol procedents de desnonaments en un termini de tres mesos.

Per últim, també es volen evitar els dobles desnonaments, casos en què una família no pot fer front al lloguer social que els permet viure en el mateix pis d’on els havien de desnonar. Per això, tindran prioritat a l’hora de rebre un ajut per pagar el lloguer.