En la signatura del conveni hi han pres part també la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Creu Roja a Catalunya. Aquestes dues entitats seran, de fet, les que, a través dels serveis socials dels municipis, derivin a la Fundació Barraquer els casos de persones que necessiten atenció ocular. El servei va destinat a persones no empadronades però que viuen a Catalunya i aquelles que estan en situació de pobresa o risc d’exclusió social. La directora executiva de la Fundació Barraquer, Elena Barraquer, ha posat d’exemple famílies que, amb la crisi, tenen dificultats econòmiques i no prioritzen l’atenció sanitària als fills. Barraquer ha explicat que preveuen atendre nou persones a la setmana. El conveni té vigència d’un any amb possibilitat de prorrogar-lo.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha explicat que el conveni oferirà atenció especial a persones immigrants que per motius administratius o culturals no estan empadronades i que no tenen targeta sanitària, però també les que sí que estiguin empadronades i que estiguin en situació de vulnerabilitat social. En tot cas, Ruiz ha volgut matisar que el conveni “no és substitutiu de res” i que la Fundació Barraquer és “solidària amb la gent que no va als serveis sanitaris”. Al seu torn, l’alcalde, Xavier Trias, ha remarcat que el conveni no suposa muntar un sistema paral·lel per saltar-se les llistes d’espera. “Seria el disbarat més gros de la història”, ha dit Trias, que ha defensat l’oferiment que fa la Fundació Barraquer per “ajudar la gent que es troba en dificultats molt especials”.