Aspasim fa 75 anys. Van començar el 1938, per encàrrec de la Generalitat, detectant nens que assistien a escoles ordinàries amb alguna discapacitat. En aquella època aquests alumnes no tenien cap institució que els donés un suport addicional. Des de llavors sempre han treballat per millorar la vida d'alumnes amb discapacitat i ho han fet defensant que puguin anar a l'escola ordinària amb l'ajut i suport necessari. EFRÈN CARBONELL, director de la Fundació Aspasim "És un goig que una escola, que una classe, pugui tenir a dins d'aquell entorn alumnat amb discapacitat, és un goig. I moltes famílies fins i tot estan demanant a les escoles que volen que a la seva classe hi hagi nens amb discapacitat perquè és un aprenentatge complementari en valors." Segons Aspasim, els alumnes amb discapacitat escolaritzats en centres ordinaris tenen un grau de socialització més elevat. Cal dir, però, que hi ha casos en els quals encara no és possible integrar-los en aquestes escoles. EFRÈN CARBONELL, director de la Fundació Aspasim "La nostra escola a Vallvidrera té 30 alumnes que seria molt difícil que en aquests moment poguessin estar dins escoles ordinàries, perquè evidentment cal una transformació molt important d'aquesta escola i cal una aposta ferma en recursos. Per tant, hi ha d'haver escoles especials que donin resposta a alumnat amb discapacitats més greus." Per celebrar aquests 75 anys d'història la Fundació Aspasim ha organitzat la primera Milla de Sarrià i ha comptat amb l'ajuda i el suport de molts voluntaris. Volen que sigui una milla solidària, però també inclusiva. IGNASI PRATS, pare i organitzador de la Milla "Volem que sigui una cursa en la qual participin simultàniament i a la vegada els campions d'atletisme amb l'Aina, per exemple, amb les persones amb discapacitat." De moment s'hi han inscrit 500 persones. Entre els participants hi haurà atletes d'alt nivell, persones famoses i alumnes d'Aspasim.

Des que la Fundació Aspasim es va fundar, ara fa 75 anys, la situació de les persones amb discapacitat ha canviat molt. L’any 2006, fins i tot es va aprovar una convenció de drets de les persones amb discapacitat que hauria estat impensable en els inicis de la fundació. L’organització segueix treballant per donar una vida cada vegada més digna a aquest col·lectiu.