Passegen per Barcelona i se senten com a casa. El seu punt de trobada habitual és la Galeria Bernet, un espai cultural amb una estreta relació amb Cuba. El Julio César i l'Eloy són escriptors i fa 10 i 14 anys, respectivament, que viuen a la ciutat. Això sí, mantenen un vincle constant amb el seu país. De fet, tot dos tenen la major part de la família i amics a l'illa. Des de fa una setmana, poder viatjar-hi o sortir-ne és més fàcil, des que el Govern ha posat en marxa la flexibilització migratòria. ELOY ENRIQUE VALDÉS, escriptor "Que la gente pueda salir está bien. Que puedan entrar en contacto con otras realidades y vean cómo se vive fuera. Eso es importante. A veces, estando allí encerrado, siempre tienes una idea muy idealista del que vive fuera." Creuen, però, que la mesura no provocarà el gran canvi que aparenta. D'entrada, el Govern pot negar el passaport a qui vulgui sortir del país per motius d'interès públic o al·legant la defensa i l'interès nacionals. A tot això, s'hi afegeix l'impediment econòmic. El sou mitjà d'un cubà és d'uns 20 euros mensuals i només els tràmits burocràtics per aconseguir el passaport costen 100 euros. JULIO CÉSAR GUERRERO, escriptor "Yo no creo que el 80% de la población tenga la libertad real, no el pasaporte, la posibilidad burocrática de viajar, sino des del punto de vista económico. Que vayan a ser recibidos en el país donde quieren y tengan la libertad real de viajar. Habrá muy pocos que lo puedan hacer." Creuen que tenir família o amics fora de l'illa serà l'única possibilitat real per a molts cubans a l'hora de viatjar i sortir del país.