Un any més, des de l‘Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona i la fundació Festa Major de Gràcia, han volgut abordar la millora dels aspectes de sostenibilitat de la festa. S’ha tingut en compte el soroll, l’accessibilitat i la recollida selectiva, entre d’altres. Fins ara, els carrers organitzadors han recollit fins a 600 quilos de vidre en els cubells repartits per Medi Ambient.