Poder mesurar quina electricitat gastem i què podem fer per reduir-ne el consum. És l'objectiu del material d'aquesta motxilla. Conté una guia amb fitxes de seguiment, un termòmetre i un wattímetre. Es tracta d'un aparell que pot endollar-se a qualsevol electrodomèstic. "Ens permet mesurar exactament quin és el comprotament d'un aparell o electrodomèstic a casa nostra, per tal de racionalitzar-lo i fer-ne un ús òptim" És un recurs en préstec que han creat els tècnics de La Fàbrica del Sol. Asseguren que conèixer quan i en què gastem més llum és el primer pas per poder estalviar. Però baixar la factura de la despesa energètica és fàcil amb petits gestos que la majoria de població ja té interioritzats. Apagas el grifo, las luces cuando hay que tenerlas apagarlas y toda una serie de cosas." "Utilitzo la llum que necessito i si no, doncs l'apago i ja està." "Si que la apagamos, pero el sablaxo nos lo meten igual." Per això es recomana evitar el que s'anomena "consum fantasma", aquell que es continua generant encara que a priori els aparells estiguin apagats, i sobretot revisar el tipus d'il·luminació que es té a casa. "Mitjançant l'esforç que em representa girar la manovella, que em costa, faig un símil del consum que em representa utilitzar aquest tipus de bombeta. Aquí veiem per exemple un fluorescent led, en aquest cas són 10 wats, quatre vegades menys que la bombeta d'incandescència i em genera 570 lúmens. Amb un petit gir de la manovella, se'm permet il·luminar el fluorescent." I una de les millors mesures per estalviar llum és aprofitar la del sol durant tot l'any. En aquest cas, sempre que sigui possible es recomana instal·lar claraboies semblants a aquesta.